2007. március
A negyedik lakossági fórum

A terveknek megfelelően halad a csatornázás. Ahol lehetett, ott gravitációs rendszerrel váltották ki a nyomott rendszert, így utóbbinak a kiépítésére tényleg csak ott került sor, ahol nem volt lehetőség a gravitációs rendszer kialakítására. A nyomott rendszer telekhatáron belül kiépítésre kerülő házi beemelő egység (szivattyú) későbbi karbantartása nem jelent költséget, így a lakosokat plusz kiadás nem terheli. Minden - ebben az ütemben kiépített - beemelő egység és a benne lévő szivattyú a város tulajdona az ÖKOVÍZ Kft. üzemelteti, tehát a karbantartás is az ő feladatuk, nem a lakosságé.
A következő hónaptól megkezdődhetnek a rákötések és a végleges útburkolat helyreállítások. A rákötések menetéről mindenki értesítést fog kapni az ÖKOVÍZ Kft.-től, melyben részletesen tájékoztatják a lakókat a teendőkről. Szíves türelmüket kérjük a folyamat lassúsága miatt, de mindenkinek az az érdeke, hogy szabályosan ellenőrzött, műszakilag megfelelő állapotban lévő csatorna kerüljön átadásra.
Annak érdekében, hogy tényleg minden igénynek megfelelő, jó munkát vehessen át a város, kérjük, hogy nyugodtan jelezzenek minden rendellenességet, vagy nem megfelelő helyreállítást akár az információs vonalon, akár a kivitelező cég helyi irodájában.

 

Fórum a csatornázásról
forrás: Cegléd Városi Televízió

A következő hónap folyamán elkezdődhetnek a lakossági bekötések. A csatornaépítés ugyanis a város észak-keleti részén több utcában befejeződött, és lehetővé vált a rákötés. Ugyanitt állítják először helyre az utakat. Minderről azon a lakossági fórumon volt szó, amelyet a csatornaépítésben érdekeltek számára szervezetek.

Ismét megerősítették: mindenki, akinek a beruházással érintett területen van ingatlana, tagja a csatorna közműtársulásnak. Mivel a tulajdonosok kétharmada létrehozta a szervezetet, a többiekre nézve a tagság kötelező. Jelenleg mintegy 5919 úgynevezett érdekeltségi egységről van szó. Közülük 5000-en rendszeresen fizetik is a hozzájárulást. Nagyjából 500 fő az, akinek a lakás-takarékpénztári szerződésük hiányosan lett kitöltve, leggyakrabban az adóazonosító jel hiányzik.
KOVÁCS GÁBOR, elnök, csatorna-közmű társulás: Nagyon sokan vannak olyanok a városban, akik - amikor az adóazonosító jelet bevezette a Magyar Köztársaság, akkor már nem voltak aktív dolgozók - és így már nem kérték ki, az adóazonosító jelüket. Azonban a lakástakarék-pénztári szerződés után járó 30 százalékos állami támogatás az csak adóazonosító jel birtokában jár.
A lakosság az úthelyreállítást legalább annyira várja, mint a csatorna beüzemelését. A két dolog össze is függ, hiszen csak az átadás után lehet elkezdeni az aszfaltozást. Április folyamán nagy számban el tudják kezdeni a rákötéseket - jelentette ki Kovács Gábor. A helyreállítás a rákötés után, egy-két hetes kifogástalan üzemelés után történhet meg. A helyreállítás módját a kivitelezővel kötött szerződés, illetve az uniós támogatási szerződés is szabályozza.
KOVÁCS GÁBOR, elnök, csatorna-közmű társulás: Ha az utat csak sávban bontották fel, akkor azt a sávot kell helyreállítani. Ha az útnak kevesebb mint a felét, de több mint a negyedét valami módon a burkolatnak megsértette a csatornaépítés, akkor félpályás helyreállítást kell csinálni, hogyha felénél több, akkor teljes szélességében kell az utat helyreállítani.
Hogy végül melyik utca milyen kategóriába fog esni, egyelőre nem lehet pontosan tudni. A tárgyalások jelenleg folynak, és azokról már nagyobbrészt meg is állapodtak, amelyekben a csatornázás befejeződött. Ám ahol még építkeznek, ott ezt a döntést csak később hozzák meg. A közműtársulás vezetője elmondta: mindenképpen arra törekszenek, hogy a rendelkezésre álló keretet a lehető legjobban hasznosítsák.


Infovonal: 06 30 636 63 00 (munkanapokon 12-15 óráig).